Spring naar de inhoud

BoEk je CONSULTATIES Online!

Er bestaat een mogelijkheid om afspraken te maken voor individuele consulten. Deze consulten hebben geen medisch karakter en zijn met name gericht op hulpverlening bij leerproblemen, stressregulering, traumaverwerking, allergieën en chronische verschijnselen.
Wij stellen het in alle gevallen op prijs wanneer je arts op de hoogte is van je hulpvraag aan ons, omdat we samenwerking met andere vormen van zorg zeer respecteren. Uiteraard is het aan jezelf om deze keuze te maken.
Nogmaals gezegd: wij maken geen medische diagnoses. Wij sporen samen met de cliënt eventuele energieblokkades op die op eenvoudige manieren en met inzet van de cliënt zelf kunnen worden opgelost.
[ameliacatalog category=1]