Spring naar de inhoud

DE ENERGIESYSTEMEN Van Ons Menselijk Lichaam

Er is veel verwarring over het onderwerp van de chakra’s. Er is trouwens veel verwarring over het hele onderwerp van De Etherische Mens, van De Energielichamen of Levenskracht die ieder mens en alle levende organismen omringt of omgordt. De reden dat dit zo verwarrend is, is dat we geen gemeenschappelijke taal spreken. In Vlaanderen en Nederland spreken we allemaal de Nederlandse taal, dat is waar, maar het probleem is de interpretatie van wat we ervaren in de etherische sfeer in termen van een taal die gebaseerd is op de fysieke sfeer. Aangezien en terwijl we allemaal groeien in deze fysieke sfeer, beginnen we onze leefomgeving, ons milieu en de mensen die in en uit onze levens komen beter begrijpen. De som van deze ervaringen wijst ons vervolgens de weg door middel van het verstandelijk beoordelingsmechanisme (verwerken van de evaluaties).

XpansiOAetiologie/Kinesiologie/Fysiologie is een how-to aanpak over de beweging van de energieën die ons omringen/omsluiten — ze zijn bij ons aanwezig. We gaan in op het feit dat dit fysieke lichaam een biologische computer is, elektrisch van aard, die miljoenen elektrische signalen in microseconden over zichzelf uitstuurt. Elke beweging, elk denkproces dat we hebben, verandert de energieën om ons heen. De energieën om ons heen beïnvloeden elke gedachte en elk gevoel dat we hebben. Het is de Vitale Kracht om ons heen die ons maakt tot wat we zijn. Ons fysieke lichaam doet mee en houdt ons vast aan het fysieke vlak, zodat we dingen kunnen ervaren die we anders nooit zouden kunnen ervaren in de kosmos.

Voor die zeldzame individuen die het vermogen tot etherisch zicht hebben ontwikkeld en die de ons omringende energievelden en kleuren kunnen zien, wordt het nog verwarrender, want sommige mensen hebben zich zo ver ontwikkeld dat zij kunnen zien wat kleine hittegolven lijken te zijn die rond andere mensen en dieren en planten kringelen, terwijl anderen deze radiatie (uitstraling) kunnen zien als een vorm van kleur die ons op enkele centimeters tot enkele meters van het fysieke lichaam omringt. Sommige mensen hebben het vermogen verkregen om de specifieke draaibewegingen van de chakra’s, de energiestromen in achtvorm (∞), en de zeer specifieke bewegingen van de acupunctuurpunten zelf te zien. Al deze energiestromen hebben een betekenis, maar helaas is het erg moeilijk deze betekenissen aan anderen over te brengen. Wat ik als een betekenis zie, zie jij misschien als een andere, omdat je een heel ander leven hebt geleid en heel andere ervaringen hebt opgedaan om die vlammen of lichtflitsen die uit de aura’s van mensen vliegen te beoordelen of in te schatten. Wat werkelijk interessant is, is dat meer mensen nog niet zover ontwikkeld zijn dat zij in staat zijn etherisch zicht te hebben. Degenen onder jullie die zich ontwikkelen en groeien, die werken aan het bereiken van dit doel, vallen in dezelfde categorie als ik. Tijdens mijn werk met mensen gedurende nu veertig leerzame jaren ben ik van tijd tot tijd in staat geweest verschillende emanaties te zien, maar voor het grootste deel ben ik nog steeds aan het groeien naar het uiteindelijke doel, namelijk het vermogen om de perifere visie te hebben om die energieën te zien die ons omringen. Die energiestromen voelen kan ik wel.

Akamas Synergiepraktijkontfermt zich inter alia over de Tien-Chi-Sleutels van de acupunctuur. Deze Akamas-Tien-Chi-Sleutels worden bewerkt/beïnvloed/gemanipuleerd en in de juiste balans gebracht met de in XpansiOAetiologie/Kinesiologie/Fysiologie geleerde technieken. We kunnen dit bereiken zonder enige etherische visie, omdat de methoden die we zullen gebruiken te maken hebben met het fysieke lichaam, zijn structuur en energieniveaus. We zullen het lichaam en de spieren gebruiken als een neurologisch systeem op een zodanige manier dat we in staat zullen zijn om informatie te winnen over de beweging, de kleur en de dichtheid van de tien hoofdchakra’s. Met XpansiOAetiologie/Kinesiologie/Fysiologie zullen we zien dat de chakra’s in balans kunnen worden gebracht, ze kunnen uit balans worden gebracht, ze kunnen worden bewerkt/beïnvloed/gemanipuleerd, maar niet noodzakelijkerwijs worden geopend en gesloten. Tijdens het proces van acupressuurstimulatie zul je, als je etherisch zicht hebt, merken dat de chakra’s, aura’s, kleuren en energieën die betrekking hebben op het totale wezen, veranderd worden in een meer gebalanceerde toestand. Een gebalanceerde toestand betekent de juiste balans voor die persoon. Niet alle mensen hebben exact dezelfde kleur en dichtheid in hun chakra’s wanneer zij in balans zijn. Waar de ene persoon smeuïg rood in zijn keelchakra heeft, kunnen anderen blauw, violet en andere combinaties hebben. Dat is slechts een indicatie van waar zij zich in hun groeiproces bevinden, en dat deel waar wij ons echt niet druk om maken is het veranderen van rood in geel, groen, blauw of violet. In het proces van het in balans brengen van de Akamas-Tien-Chi-Sleutels, zullen degenen met etherisch zicht zien dat het ingebrachte donkergrijze, bruine en zwarte de juiste evenwichtige kleur is voor die persoon, hoe deze ook moge zijn.

Via XpansiOAetiologie/Kinesiologie/Fysiologie zul je zien hoe je een chakra kunt observeren dat heel weinig kleur en dichtheid heeft en de volle levendige, pittige kleur en trilling kunt herstellen. Je zult ook leren hoe je een chakra dat wild met de klok meedraait, kunt laten uitbalanceren tot een mooie, aangename trilling, zoals de langzame trilling van een wasmachine. Of het nu met de klok mee of tegen de klok in is, deze balans kan worden hersteld. Als een chakra vóór het balanceren vier licht geopende bloemblaadjes heeft, zal dit chakra na het balanceren nog steeds vier licht geopende bloemblaadjes hebben. Als het chakra honderdvierenveertig bloemblaadjes heeft die volledig gesloten zijn, zullen tijdens het balanceren deze honderdvierenveertig nog steeds gesloten zijn. Het enige wat de balans doet is het proces toestaan om MEER GROEI aan te trekken zodat het proces van chakra-opening kan beginnen. Deze methode opent of sluit het spirituele aspect van de chakra niet en beïnvloedt, bewerkt of manipuleert het ook niet. Bij ons onderzoek stuitten we op enkele methoden die dit wel kunnen. Deze kunnen zeer schadelijk en zeer beangstigend, bedenkelijk of zorgwekkend zijn, omdat we het spirituele aspect van een chakra kunnen manipuleren via de elektromagnetische energieën. Geen van de technieken die in onze workshops/cursussen worden onderwezen zullen betrekking hebben op de spirituele aspecten van de chakra’s, de kleine witte uitbarstingen die binnen de kleuren in elk van de chakra’s uitstralen. Dit onderwerp wordt met rust gelaten.

Eerder heb ik gezegd dat ik mijn eigen etherische visie nog aan het ontwikkelen ben, dus hoe kan ik deze dingen zeggen over de kleuren en de bewegingen van energieën? Ik zeg deze dingen op basis van mijn onderzoek. In het proces van werken met de Akamas-Tien-Chi-Sleutels heb ik veel mensen met etherisch zicht de bewegingen van de aura laten waarnemen, de bewegingen van de chakra’s, de bewegingen van de achtvormige energiestromen. Deze mensen hebben mij beschreven wat er met al deze energieën gebeurt; het is dus hun etherische visie die wordt gebruikt om het aan jullie uit te leggen. Voor degenen onder jullie die op dit punt geen etherische visie hebben, zullen jullie toch in staat zijn de manifestatie van deze hele zoektocht te zien; jullie zullen het zien in het feit dat mensen meer ontspannen zijn, dat ze zich misschien een beetje “spacey” voelen, en dat hun pijn is verdwenen of veel minder is geworden.

Wanneer de Akamas-Tien-Chi-Sleutels worden gebruikt bij gevallen van botbreuken, hernia’s, cysten en andere anatomische afwijkingen, verdwijnt de pijn vrijwel geheel, terwijl de anatomische schade er in feite nog steeds is. Binnen enkele uren of dagen kan de pijn er weliswaar weer terug zijn, maar het feit dat de pijn überhaupt kan verdwijnen betekent dat er zich iets afspeelt in de fysiologie van de betreffende mens. Waarom houdt de pijn niet aan als er sprake is van een anatomische misvorming? Wanneer een bot volledig tegen een zenuw drukt en wij op de een of andere manier in staat zijn de pijn te laten verdwijnen via stimulatie van de acupunctuurpunten om de chakra’s in balans te brengen, hebben wij in feite de Melzack-Wall Poorttheorie1 van pijnbeheersing toegepast. We zijn de biocomputer van het lichaam binnengedrongen, hebben het circuit omzeild en acetylcholine2 aan het circuit toegevoegd om de pijn te doven. Na verloop van tijd is dit uitgewerkt en is de anatomische afwijking er nog steeds, die de pijn weer veroorzaakt. Door de Akamas-Tien-Chi-Sleutels te gebruiken en de lichaamsenergieën nutritioneel/homeopathisch/osteopathisch in balans te brengen, verdwijnen de vermeende anatomische afwijkingen in een periode van drie tot zes maanden.

Een voorbeeld uit de vele gevallen die wij hier in onze Akamas Synergiepraktijkter behandeling mochten ontvangen. Een vrouw uit Kortrijk had een cyste op haar eierstok ter grootte van een tennisbal. Het doel was de pijn te verlichten, wat ik deed; na een sessie van een uur met deze dame was ze pijnvrij. Een week later, toen ze werd geopereerd om de cyste te laten verwijderen, kon deze niet worden gevonden, waar zij eerder op röntgenfoto’s was gedocumenteerd. Deze dingen lijken miraculeus, verbazingwekkend van aard. Dit geval was eerder uitzondering dan regel. Meestal duurt het langer dan een week voordat de anatomie zichzelf corrigeert. Wat er met deze persoon gebeurde, was dat ergens in de periode van zeven dagen tot het moment waarop zij chirurgisch werd onderzocht op haar eierstokcyste, een verandering plaatsvond die zo snel en zo goed was, dat het lichaam nu sterk genoeg was om te doen wat het in de eerste plaats moest doen. In het proces van balanceren brachten we niet alleen de Akamas-Tien-Chi-Sleutels in balans, maar ook de emoties. In het proces van werken aan de emoties veranderden de geloofssystemen in de geest van het individu voldoende om een dramatische anatomische correctie te laten plaatsvinden. De functies van de lever begonnen weer te werken. De functies van het lymfestelsel en de bloedsomloop begonnen weer voor honderd procent te werken in plaats van vijftig procent. In een week tijd waren de slecht functionerende delen van het lichaam weer normaal, en functioneerden ze zo effectief, dat ze als groep van honderd procent functionerende onderdelen de anatomische afwijking konden wegwerken.

Het is boeiend om de veranderingen in iemands leven te zien als we met de Akamas-Tien-Chi-Sleutels omgaan. Als de Akamas-Chi-Sleutels in balans zijn, lijken de denkprocessen van mensen te veranderen. De woede die ze vroeger hadden lijkt te verdwijnen. De angsten die hen omringen worden enigszins verlicht, maar één balanssessie zal geen levenslange angst verlichten. Zoals alles: oefening baart kunst. Door te werken aan het in balans houden van deze energieën, beginnen de angsten, de boosheid en de wrok, en alle emotionele zaken die ons omringen te vervagen. Hoe langer we in balans kunnen blijven, hoe vollediger het proces van vervagen.

Als deze emoties ons wezen verlaten, wat vult dan die leegte? Mijns inziens wordt deze leegte gevuld met Liefde. De emanatie/radiatie van Liefde uit elk individu kan elke toestand omzeilen en verlichten. Het kan ook de chakra’s zelf in balans brengen. Dus, zoals we het spinnewiel van ziekte vertragen, vertragen we ook het spinnewiel van haat, woede, angst en alle andere destructieve factoren die we in dit leven naar ons toetrekken. Als we deze leegte met Liefde vullen, beginnen er dingen te gebeuren. Ineens gebeuren er goede, heilzame dingen met ons. Waar ons leven uit elkaar viel, komt het nu samen. Dit proces lijkt feilloos te verlopen. Helaas denken we meestal, als we dit zien gebeuren, “Wow … dit is fantastisch!”. Maar dan begint het forceren, en dat vertraagt het proces. Wat we moeten doen is beseffen dat als we Liefde uitstralen, alles wat naar ons toe kan komen goed en heilzaam is, en dat alle ervaringen die we hebben op een heilzame manier moeten worden bekeken. Deze ervaringen zijn er om ons dichter bij ons uiteindelijke doel te brengen, namelijk Al-Liefdevol, Vredelievend en Ruimdenkend te worden. In het proces van het in balans brengen van de vitale krachten die ons omringen, lijken de emanaties van Liefde het geheel van ons wezen te vullen en de kleine breuken die we in onze biocomputer hebben op te lappen, te herstellen, in orde te brengen. Naarmate je vordert en je het Akamas-schakelsysteem ingaat, zal deze enigszins etherische communicatiemethode steeds duidelijker worden.

Vele auteurs hebben duizenden woorden geschreven om uit te leggen wat zij hebben gezien in de energieën die ons omringen. Dr. Christopher Hills schreef een prachtig boek over Nucleaire Evolutie [Nuclear Evolution: Discovery of the Rainbow Body]. Het is verbijsterend en verbazingwekkend om zelfs maar alle denkprocessen en ontdekkingen te bevatten die hij heeft gedaan. C. W. Leadbeater, auteur van Man Visible and Invisible, schreef veel informatie over zijn interpretatie van de aura’s en kleuren die ons omringen. The Rosicrucian Cosmo-Conception presenteert vele overtuigingen over de evolutie van de aarde, Christus en zijn missie, en de betekenis van verschillende niveaus van energielichamen die ons fysieke lichaam omgeven. Andere auteurs zijn A. E. Powell, die het boek The Etheric DoubleThe Health Aura of Man schreef, en Benjamin O. Bibb en Joseph J. Weed, die The Amazing Secrets of Psychic Healing schreven. Deze boeken zijn heel fascinerend omdat ze ons allemaal concepten geven over hoe we ons kunnen oriënteren op groei (= XpansiO, weet-je-wel!). Deze mensen hebben vele anderen geholpen om tot vervulling te komen door de vele passages te lezen die zij hebben geschreven.

XpansiOAetiologie/Kinesiologie/Fysiologie is er niet per se op gericht je een manier van leven te leren, maar het is een functionele aanpak over hoe je afwijkingen in je lichaamsenergiesystemen kunt vinden en hoe je die kunt corrigeren door middel van XpansiOGespecialiseerd Manueel Spiertesten. Als het individu in het proces van deze correctie ervoor kiest spiritueel te veranderen, wat zijn/haar ultieme keuze is, zijn de manifestaties van Totale Groei die bereikt kunnen worden fenomenaal. Niet alleen de fysieke pijn en de anatomische afwijkingen kunnen veranderen, maar ook de ontwikkeling van Innerlijke Vrede, van het kennen van de werkelijkheid en het uiteindelijke doel om een Al-Liefhebbend, Vredelievend, Ruimdenkend individu te worden, kunnen worden bereikt. Dit zijn constanten die we ieder van ons vanuit ons innerlijke voortdurend moeten ontwikkelen. Het proces van het in balans brengen van de Akamas-Tien-Chi-Sleutels maakt dit iets gemakkelijker te bereiken. Het neemt niet de verantwoordelijkheid weg van het individu dat de behandeling krijgt. Over het algemeen wordt het individu, wanneer de balans is hersteld, spontaan verantwoordelijker, omdat het nu een niveau heeft bereikt waarop het kan groeien en geen reden heeft om dat niet te doen. Ze hebben nog steeds dezelfde keuzes als voorheen, maar ze zijn in een sterkere positie om een liefdevolle en groeiende keuze te maken, in plaats van terug te vallen in hun angst, en niet te groeien naar hun uiteindelijke doel — Onvoorwaardelijke Liefde.

In veel onderontwikkelde landen is het basisinstinct om te overleven allesoverheersend. In onze complexe samenlevingen is het echter gemakkelijk voor ons om in de mentale valkuilen van het dagelijks leven te vallen. De stress die ons leven kan binnendringen wat betreft onze levensstijl, jobs, het opvoeden van kinderen en onze persoonlijke prestaties kan overweldigend en ongezond worden als we ervoor kiezen dat toe te laten. Onze samenlevingen zitten vol met mensen die geestelijk uitgehongerd zijn, wat een gevaarlijke ziektevormende toestand is. De sterkste troef die we hebben over ons wezen is ons bewustzijn.

In het proces van het in balans brengen van mensen, ben je als therapeut niet alleen verantwoordelijk voor het herstellen naar een natuurlijke staat van de Vitale Krachten die het individu omringen, maar je moet ook kunnen begrijpen waarom ze in de eerste plaats zo geworden zijn, zodat je ze kunt helpen begrijpen hoe ze kunnen voorkomen dat ze weer zo worden. Het is mijn overtuiging als therapeut dat we veel verantwoordelijker handelen wanneer we elk individu helpen op het niveau van het besluitvormingsproces dan wanneer we alleen maar de entiteiten die hen omringen in evenwicht brengen zonder ons te bekommeren om wat de cliënt aan het verwerken is. Die zullen de persoon uiteindelijk in zeer korte tijd weer uit balans brengen als ze niet veranderd worden. Sommige mensen zijn als stenen, en het is heel moeilijk om bij hen te komen, dus met die mensen werken we aan hun balans. Wij winnen hun vertrouwen door hun energieën in balans te brengen, en zij voelen zich beter. Telkens als we met hen werken, leren ze ons meer en meer te vertrouwen. Ze beginnen met ons te praten over dingen waar ze voorheen met niemand over zouden praten — man, vrouw of beste vriend. Ze vertellen dingen die voor hen heel geheim zijn, jarenlang verborgen, waar niemand anders vanaf wist. Zij doen dit omdat het een bevrijding is van hun negativiteit, die voortkomt uit onbalansen die er al vele jaren zijn, terwijl wij hun chakra’s in evenwicht brengen.

Dus zie je, zonder het te beseffen, dat je je in de rol van luisteraar bevindt. Als je een luisteraar bent, stel je jezelf open voor het luisteren. Begrijp dat je met dit luisteren in een val kunt lopen, en dat het jouw verantwoordelijkheid is om een antwoord te geven. Het is jouw verantwoordelijkheid om de mensen die je aanraakt hun eigen antwoorden te laten vinden, en dat je het vermogen cultiveert om te luisteren en hen te laten zijn en groeien zoals zij dat willen. Het wordt heel opwindend om mensen voor je ogen te zien veranderen. Vaak zullen ze later zeggen: “Je hebt mijn leven veranderd!” Ze geven je al die glorie en roem voor de prachtige dingen die je hen hebt helpen ontdekken. Maar diep van binnen zul je weten en begrijpen dat het echt hun werk is en dat wij eigenlijk alleen maar knoppendrukkers en leraren zijn. Toch leren we geen antwoorden, maar hebben we alle antwoorden beschikbaar, omdat elk individu nu in staat is zijn innerlijke zelf te begrijpen.

Jullie hebben me nu horen meanderen over de energieën die ons omringen, maar we hebben het niet gehad over de principes van de werking van die energieën. Een van de ontdekkingen die mijn onderzoek aan het licht bracht, is dat al deze energieën interactief samenwerken (SYNERGIE: vandaar de naam van onze praktijk in GullegemAKAMAS SYNERGIEPRAKTIJK). We hebben in principe 14 acupunctuurmeridianen, 12 reguliere bilaterale meridianen, plus 2 extra unilaterale meridianen op de middellijn. Meer dan 6000 jaar geleden werd ontdekt dat deze 14 meridianen specifieke acupunctuurpunten hebben die in totaal 625 in getal zijn. Zij regelen vele functies in het lichaam, voornamelijk fysiologische.

De meridianen besturen en dicteren de vloeiing en de beweging van de tien belangrijkste chakra’s en alle andere kleinere die ons omringen. In de XpansiO-workshops/seminars zullen we het alleen hebben over de tien hoofdchakra’s, of de Akamas-Tien-Chi-Sleutels. Deze chakra’s bevinden zich langs de wervelkolom vanaf het laagste punt van het os coccygis (coccyx = stuitje, staartbeen) tot aan de bovenkant van de schedel. De energieën van deze chakra’s stralen naar voren en naar buiten door het lichaam vanuit het frontale aspect van het ruggenmerg. Zie figuur:

  • 1 = Wortelchakra;
  • 2= Voetenchakra;
  • 3= Basischakra;
  • 4= Sacrumchakra;
  • 5= Plexus Solaris-Chakra;
  • 6= Hartchakra;
  • 7= Keelchakra;
  • 8= Hersenbasischakra;
  • 9= Wenkbrauwchakra;
  • 10 = Kruinchakra.

De namen die aan elk van deze tien chakra’s worden toegekend variëren van bron tot bron. Voor de duidelijkheid hebben wij voor de discussies over de Tien Chi Sleutels gekozen voor de hierboven vermelde namen. Sommige van de lagere chakra’s worden soms toegeschreven aan posities buiten de middellijn van de wervelkolom, een toestand die verband kan houden met de spirituele ontwikkeling van de betrokken persoon.

Deze tien basischakra’s zijn wervelingen van energie die, volgens degenen met paranormale visie, verschillende aantallen bloembladen hebben die hen vormgeven. Dit kan relevant zijn voor het algemene groeiproces, maar het is niet relevant voor het proces dat gebruikt wordt met de Akamas-Tien-Chi-Sleutels-techniek. Je hoeft je niet bezig te houden met het aantal bloemblaadjes dat de deskundigen aan elk chakra toeschrijven. Waar je je wel mee bezig zou kunnen houden is een begrip van de fundamentele acupunctuurmeridianen en hun vloeiingen, en hoe die in verband staan met deze Akamas-Tien-Chi-Sleutels of chakra’s.

Traditioneel wordt aangenomen dat de chakra-energievloeiing begint bij de Wortelchakra en omhoog vloeit naar de Kruinchakra. Dit komt overeen met de gebalanceerde energetische vloeirichting in de Conceptie- en Gouverneursmeridianen, die van de Wortelchakra naar het hoofd leiden.

De twaalf bilaterale meridianen worden geassocieerd met de Vijf Elementen van de traditionele Chinese acupunctuur. De functie van deze elementen in de acupunctuurpraktijk wordt besproken in de XpansiO-Workshops/Seminars. Het element Vuur bevat vier meridianen, terwijl de andere vier elementen er slechts twee bevatten. Zoals je zal zien in de workshops zijn deze 12 meridianen in elementaire paren verbonden met elk van de eerste negen van de tien grote chakra’s. Het tiende chakra, de kruinchakra, dat direct boven op het hoofd ligt, wordt bestuurd door de twee extra eenzijdige meridianen, de Gouverneurs- en de Conceptiemeridiaan, en is niet verbonden met een element.

De tien grote chakra’s worden dus bestuurd door paren van de 14 grote meridianen van de Chinese acupunctuur. Als je kijkt naar het traditionele embleem voor geneeskunde, bekend als de caduceus3, zie je een paar slangen verstrengeld rond een gevleugelde staf. Het interessante is dat de slangen zich om de staf winden. Het is mogelijk dat deze symboliek, die al duizenden jaren bestaat, staat voor de spiraalwerking van onze meridianen, waardoor onze chakra’s de ene of de andere kant op draaien, weg van het lichaam of in het lichaam. Het is zeer interessant om de metafysische realiteit te constateren van de manifestaties die ons omringen, de realiteit van de balans die optreedt, en de fysieke realiteit van de veranderingen die zich direct op de behandelbank voordoen als we deze energieën in balans brengen door druk uit te oefenen op bepaalde acupunctuurpunten.

Er zijn ook de achtvormige energiestromen, die voorkomen in de traditionele Tibetaanse acupunctuur, die door Dr. George Goodheart in zijn vroege werk worden genoemd, en die ook worden onderwezen in Touch-for-Health. Het Touch-for-Health handboek van Dr. John Thie beschrijft dergelijke energetische vloeiingen. Nader onderzoek wijst echter uit dat het er eigenlijk 14 zijn. Deze achtvormige energieën gaan uit van de voor- en achterkant van de romp (van de schouders tot de heupen), de voor- en achterkant van de benen (van de heupen tot de voeten), de voor- en achterkant van het hoofd, de bovenkant van het hoofd en de onderkant van de voeten, ook aan elke kant van de romp, elke kant van het hoofd en elke kant van de benen. Ook zij worden bewerkt/beïnvloed/gemanipuleerd en gecontroleerd/gereguleerd door de acupunctuurmeridianen. Anderzijds kunnen de achtvormige energieën worden bewerkt/beïnvloed/gemanipuleerd om de acupunctuurmeridianen en de chakra’s in evenwicht te brengen. Het is goed te beseffen dat zij bestaan als onderdeel van de totale energie-uitstraling die door het in balans brengen van de Akamas-Tien-Chi-Sleutels wordt bewerkt/beïnvloed/gemanipuleerd.

1De Poorttheorie: De Poorttheorie van pijn stelt dat niet-pijnlijke input de zenuw-“poorten” sluit voor pijnlijke input, wat voorkomt dat pijnsensatie naar het centrale zenuwstelsel gaat. De Poorttheorie van pijn beschrijft hoe niet-pijnlijke sensaties pijnlijke sensaties kunnen opheffen en verminderen. Een pijnlijke, nociceptieve prikkel stimuleert primaire afferente vezels en gaat via transmissiecellen naar de hersenen. Verhoging van de activiteit van de transmissiecellen leidt tot meer pijnbeleving. Omgekeerd vermindert het verminderen van de activiteit van de transmissiecellen de waargenomen pijn. In de Poorttheorie karakteriseert een gesloten “poort”: wanneer de input naar de transmissiecellen wordt geblokkeerd, waardoor de pijnsensatie afneemt. Een open “poort” karakteriseert: wanneer de input naar transmissiecellen wordt toegestaan, waardoor de pijnsensatie mogelijk wordt. De theorie werd in 1965 voor het eerst voorgesteld door Ronald Melzack en Patrick Wall en biedt een fysiologische verklaring voor het eerder waargenomen effect van psychologie op pijnperceptie. De Poorttheorie, een combinatie van eerdere concepten afgeleid van de specificiteitstheorie en de perifere patroontheorie, wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke theorieën over pijn. Deze theorie leverde een neurale basis die de specificiteitstheorie en de patroontheorie met elkaar verzoent — en uiteindelijk een revolutie teweegbrengt in het pijnonderzoek. Hoewel er enkele belangrijke observaties zijn die de Poorttheorie niet afdoende kan verklaren[welke?], blijft deze theorie de pijntheorie die de fysieke en psychologische aspecten van pijnperceptie het best verklaart. Willem Noordenbos (1910-1990), een Nederlandse onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, stelde in 1959 een model voor met interactie tussen kleine (ongemyeliniseerde) en dikke (gemyeliniseerde) vezels. In dit model blokkeren de snelle (gemyeliniseerde) vezels de langzame (ongemyeliniseerde) vezels: “snel blokkeert langzaam”.

2Acetylcholine (vaak afgekort tot ACh) is een organische chemische stof die in de hersenen en het lichaam van vele soorten dieren (waaronder de mens) als neurotransmitter fungeert. De naam is afgeleid van de chemische structuur: het is de ester van azijnzuur en choline. Delen van het lichaam die acetylcholine gebruiken of erdoor beïnvloed worden, worden cholinergisch genoemd. Stoffen die de algemene activiteit van het cholinerge systeem verhogen of verlagen worden respectievelijk cholinergica en anticholinergica genoemd. Acetylcholine is de neurotransmitter die wordt gebruikt bij de neuromusculaire verbinding — met andere woorden, het is de chemische stof die motorneuronen van het zenuwstelsel afgeven om spieren te activeren. [Vooral betrokken is bij de impulsoverdracht van zenuwcellen naar skeletspiercellen.] Ook op vele andere plaatsen in het lichaam brengt acetylcholine prikkels over, waardoor bijvoorbeeld maag en darmen samentrekken (regeling van de peristaltiek), sappen uitgescheiden worden door de spijsverteringsklieren, slijm in de bronchi wordt aangemaakt, de pupil vernauwt of bepaalde bloedvaten wijder worden (waardoor de bloeddruk daalt). Deze eigenschap betekent dat geneesmiddelen die het cholinerge systeem aantasten zeer gevaarlijke effecten kunnen hebben, variërend van verlamming tot stuiptrekkingen. (convulsie: een abnormale en ongecontroleerde afwisseling van aanspanning en ontspanning van de spieren van het lichaam, wat kan leiden tot verkramping en schokken door het gehele lichaam. Een convulsie wordt vaak gezien als symptoom van een tonisch-clonisch epileptisch insult; daardoor wordt het vaak onterecht als een synoniem voor deze aanvallen gebruikt.) Acetylcholine is ook een neurotransmitter in het autonome zenuwstelsel, zowel als interne transmitter voor het sympathische zenuwstelsel als het eindproduct dat door het parasympathische zenuwstelsel wordt afgegeven. Acetylcholine is de primaire neurotransmitter van het parasympathische zenuwstelsel. In de hersenen functioneert acetylcholine als neurotransmitter en als neuromodulator. De hersenen bevatten een aantal cholinerge gebieden, elk met verschillende functies, zoals een belangrijke rol bij opwinding, aandacht, geheugen en motivatie.

3Caduceus: De caduceus (☤; /kəˈdjuːʃəs, -siəs/; Latijn: cādūceus, van Grieks: κηρύκειον kērū́keion “herautsstaf, of staf”) is de staf die in de Griekse mythologie door Hermes werd gedragen en vervolgens door Hermes Trismegistus in de Grieks-Egyptische mythologie. Dezelfde staf werd ook gedragen door herauten in het algemeen, bijvoorbeeld door Iris, de boodschapper van Hera. Het is een korte staf die door twee slangen wordt omstrengeld, soms bekroond door vleugels. In de Romeinse iconografie werd hij vaak afgebeeld in de linkerhand van Mercurius, de boodschapper van de goden.

direct op de hoogte gebracht worden
als we iets nieuws plaatsen?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief!

Abonneer je op dit blog via e-mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 360 andere abonnees

Reageren op berichten: een Disclaimer

Voor wie dit wil, voorzien we soms de mogelijkheid tot reageren op een post, of op een eerdere gedane reactie op een post. Naargelang de instellingen die de auteur van het betreffende bericht op deze pagina heeft bepaald, kan er gereageerd worden via deze pagina, via onze Facebookpagina, ons Twitterkanaal dmv de hashtag #akamassynergiepraktijk of via onze Instagramfeed. Een combinatie van de vier voorgaande opties is ook mogelijk, evenals alle opties tegelijk. 

We bieden hier een forum aan voor wie dit wil, maar we zullen elke post die niet in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze Website zonder voorafgaande waarschuwing verwijderen en de user die verantwoordelijk is verlopig of zelfs definitief bannen.

Het gebruiken van de reageermogelijkheid is bedoeld om een reactie on topic te plaatsen. Een reactie achterlaten met doeleinden zoals commerciële, politieke, discriminerende, agressieve, religieuze, sexuele of pornografische, het promoten van sectorgenoten van de eigenaar van deze website, het bewust spotten of negatief belichten van andere personen of derden, etc., …, en/of het plaatsen van illegale content, alsook het negativeren van ons werk of onze website-inhoud is verboden. Elke overtreding, hetzij in juridische zin, dan wel in strikte zin ten aanzien van onze Algemene Voorwaarden zal gemeld worden aan de bevoegde autoriteiten. 

Gebruik geen herhaalde leestekens na elkaar, typ geen woordgroepen of volledige zinnen in hoofdletters en schrijf in een taal die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. Vermijd dialect en wees altijd beleefd.

De voertaal is het Nederlands. Daarnaast worden ook alle officiële talen van de Europese Unie toegestaan. 

Wij behouden het recht om onze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen en wij kunnen steeds beslissen om elke reactiemogelijkheid te onderbreken of stop te zetten.

Door het gebruiken van enige mogelijkheid tot reageren, verklaart men zich uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord met bovenstaande voorwaarden en alle van toepassing zijnde Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden verbonden aan Akamas Synergiepraktijk.

Een reactie achterlaten

Meer berichten

WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie is een holistische geneeswijze. Holisme (Grieks: holos: volledig, geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysisch, biologisch, technisch, chemisch, economisch) niet afdoende kunnen worden verklaard door…

DAT LAATSTE STUKJE BLAUW

Heb je wel eens zo’n hele grote legpuzzel gemaakt, zo een van een paar duizend stukjes, een landschap bijvoorbeeld, met weinig landschap en heel veel lucht. Je zoekt je suf…

EEUWIGE LIEFDE

In het licht der eeuwigheid is liefde geen emotie. Liefde is anderen respecteren — anderen laten zijn wat ze willen zijn. Zelfs als dat in jouw ogen slecht is. De…

“HET WETEN”

Het is Het Weten dat Je niet kunt verklaren. Het is het maken van de koppeling met het Universum, het Collectieve.

KWETSEN

Als je kwetst of gekwetst wordt, heb je pijn. De neiging tot kwetsen is gebaseerd op het niet willen voelen van je eigen pijn. Als je je vaak gekwetst voelt,…

HET VERMIJDEN VAN BESLUITELOOSHEID

Een procent of zeventig van de mensen met wie ik op XpansiO-workshops/seminars contact heb gehad en die ik heb ondervraagd, weet niet wat ze willen. Als je niet weet wat…

IN HEMELSNAAM, WAAR BEN IK TOCH?

Wanneer je erover nadenkt, is eigenlijk niemand van ons hier echt op aarde. Want wij zijn niet identiek aan ons lichaam of onze hersenen, nee, wij zijn een Hoger Zelf…

Een reactie achterlaten

POST ID: 3819