Spring naar de inhoud

Eenenvijftig XpansiO-meditaties

Alleen jij hebt het innerlijk vermogen om iets van jezelf te maken. Hoe? Door er gewoon voor te kiezen.  

Alles wat begrepen kan worden bevindt zich al binnenin onszelf.  

Bedrieglijke, leugenachtige, misleidende, achterbakse mensen zijn mensen die alleen zoeken naar manieren om van je te profiteren.  

Begrijp dit goed: de talenten, vaardigheden en mogelijkheden waarmee je begiftigd bent, zijn instrumenten om je creatieve energieën te vormen en te manifesteren ten bate van allen en ten nadele van niemand, en zo je Essentie (i.e. Spirit) te versterken en te ontwikkelen. Misbruikt om alleen het Ego te dienen beroven ze anderen, schaden ze sommigen en verzwakken ze de Essentie (i.e. Spirit).  

Beweging, groei, ontwikkeling, verandering of vooruitgang zonder doel, functie of zonder een duidelijke richting is zonder betekenis, volstrekt zinloos, nietszeggend.  

Bij het opkomen bevat een zaailing het volledige patroon voor zijn hele groei — misschien wel tot een grote en prachtige boom. Zo is het ook met ons. Behalve dat we het vermogen hebben om te kiezen en dus de regie kunnen voeren over onze eigen ontwikkeling.  

Creativiteit is niet het maken van iets door een kwaliteit van de denk-/voelgeest (mind). Creativiteit is een Spontane Beweging van de Essentie-Energie (Spirit) binnen de Ziel, zoals het draaien van de Aarde om de Zon die dag en nacht creëert.  

Dankbaarheid, erkentelijkheid, waardering is aandacht en bekommernis voor de kostbaarheid van de gewone dingen.  

De Essentie (i.e. Spirit) is materie- en vormloos maar kan een veelheid van gezichten dragen.  

De meest vreugdevolle geluiden worden niet met de oren maar met de Essentiële Levenskracht (i.e. Spirit) gehoord. Alleen door het vinden van je eigen persoonlijke eenzame Plek van Rust kun je het geluid van de stilte ervaren.  

De Natuur liefhebben is je Echte Zelf liefhebben, want de Natuur zelf is een uitdrukking van de Essentie van wat je bent.  

Door de keuzes die we maken worden veranderingen in ons leven gebracht.  

Drijf om ’t even wat op de spits (= chargeren, polariseren, een wig drijven, opblazen), drijf om ’t even wat door tot het uiterste … en je leidt het naar zijn destructie (vernietiging).  

Ervaring is de ultieme leraar, want dan is geloof in de woorden van een ander niet meer nodig. Je weet het zelf.  

Filosofen zijn zoekers die nadenken over wat ze vinden en zo blijven ze denkers. Gelovigen zijn zoekers die geloven (i.e. voor waar aannemen) wat hen verteld wordt en zo volgelingen worden. Maar het doel van het zoeken is om te leven overeenkomstig wat gevonden wordt zodat men een ken-ner kan worden!  

Geluk/Blijheid/Vreugde is onbereikbaar in je eentje want dit kan alleen maar worden gedeeld.  

God, de Grote Spirit, de Grote Essentiële Levenskracht of welke naam we ook geven aan onze Oorspronkelijke Bron, vindt zijn uitdrukking niet in wonderen maar in de eenvoudige dingen van onze dagelijkse bezigheden.  

Heel eenvoudig: Essentie (= Spirit, Levenselixir) is een Gesteldheid van Zijn.  

In je leven is het doel van de ziel: dat wat je kunt bereiken — je potentieel = je groeicapaciteit, je kracht, je potentie, je vermogen, je vooruitzicht, …  

Informatie moet geïnternaliseerd worden (i.e. “verwerkt worden”) voordat het van praktische waarde kan zijn.  

Je Essentiële Levenskracht (i.e. Spirit) wordt verdoezeld, verduisterd, van zijn glans beroofd als je toelaat dat je Ego in de weg mag zitten.  

Je niet bewust en veerkrachtig gewaarzijn van je eigen Innerlijk Licht is leven in duisternis.  

Kennis die van de grootste waarde is, is kennis die dingen aan het licht brengen en inzichtelijk maken die ons in het gemak van onwetendheid hebben gehouden en die ons aanspoort met de uitdaging om er verder mee te gaan of daarop door te gaan.  

Kennis is het resultaat van leren.  

Kom tot het inzicht dat Levenskracht (Spirit) de zuiverste vorm van energie is en dat de essentie van die energie Liefde is. Waarom is er dan zoveel eenzaamheid, lijden, ellende, verdriet, wanhoop en ongeluk in de wereld? Omdat de mensheid heeft toegestaan dat het Ego de regie voert over de denk-/voelgeest (i.e. ‘mind’) en dat het Ego de plaats van de Spirit heeft ingenomen.  

Laat degenen die je je vrijheid om te kiezen willen ontnemen geen macht over je hebben.  

Levensvreugde is de blijdschap die voortkomt uit het wonder te leven om van het moment te genieten.  

Liefde stelt geen voorwaarden aan zichzelf noch zoekt zij iets in ruil voor zichzelf en door haar geheel te geven put zij zichzelf niet uit maar breidt zij zichzelf uit (= XpansiO).  

Mededogen komt door de erkenning of het inzicht dat alle levende wezens onze ‘verwanten’ zijn.  

Omnipotentia (Almachtigheid) is het ervaren van de een-heid, niet alleen van al het leven, maar van al je levens.  

Onschuld is niet datgene wat losstaat van moreel onrecht, want onschuld werkt geen verdeeldheid in de hand, zaait geen tweedracht. Een onschuldig kind leeft op, voor en ten behoeve van dit moment. Het verleden wordt vergeten en de toekomst bestaat niet. Alleen het moment heeft belang. Dat is onschuld.  

Onthechting/Afstand nemen — vrijheid van emotionele betrokkenheid of vooringenomenheid — betekent niet dat je je terugtrekt uit de wereld om aan je verantwoordelijkheden te ontsnappen. Het is in de wereld zijn, maar niet van de wereld.  

Op het moment dat je de gehechtheden verwijdert die je in de klem houden en je weerhouden om je verder te ontwikkelen, kan je leven weer beginnen te vloeien en dan zijn je omstandigheden vrij om te veranderen.  

Regenbogen zijn een manifestatie van alle kleuren die samenkomen in een heelheid (eenheid) en illustreren dat afgescheidenheid een illusie is. Een regenboog geeft aan dat alle paden die harmonieus zijn, wegen naar heelheid zijn, dat alle rassen deel uitmaken van een grotere eenheid en dat alle paden die schoonheid creëren respect verdienen.  

Spontaan, vanzelf, natuurlijk is zijn wat en wie je werkelijk bent en niet wat anderen zouden kunnen veronderstellen dat je bent.  

Tegenspoed (ongeluk, pech) is niet de bestraffing (uitbrander, berisping) van een boze godheid, maar een samenspel van energieën dat kansen biedt voor groei in een nieuwe richting.  

Vastberadenheid is het vermogen dat een impuls geeft aan het verlangen.  

Vergevingsgezindheid is het Licht van de Ziel kunnen binnenlaten en elke duisternis die je leven vertroebelt kunnen wegnemen. Het is een voorafgaande ‘gezind-heid’ — een humeur of gemoedsgesteldheid dat de weg opent naar een buitengewoon soort ontvangen.  

Verleden, heden en toekomst zijn nu slechts een voortdurend bewegend moment dat de hele Tijd in zich opneemt.  

Vertrouw op een Weg die geen route is naar een bestemming, maar de reis zelf, want je kunt niet worden wat je wilt, tenzij je het kunt zijn waar je nu bent.  

Vier elke dag zoals die zich aandient, alsof het de enige is in je hele bestaan.  

Vind Het Centrum en je bent in contact met Het Geheel.  

Volg Je Hart … want wat je voelt is dichter bij de waarheid dan wat je denkt.  

Waardeer een leraar die je naar de Ware-Leraar-Binnenin-Jezelf leidt waar de antwoorden die je zoekt te vinden zijn — want zulke leraars zijn zeldzaam.  

Waarheid draagt vele maskers om ons te leren de verschijningsvormen (= schijn, schaduwen) niet met de werkelijkheid te verwarren.  

Wanneer een wapen in de hand wordt gehouden smeekt het om gebruikt te worden, want dat is de bedoeling van de makers.  

Wasdom, groeiproces, ontplooiing en rijpheid komt via mortaliteit (sterven, sterfelijkheid). Daarom verlangt je Essentie (i.e. Spirit) van je dat je mens bent, zodat hij ook tot Volle Ontwikkeling kan komen.  

Wees op je hoede voor leiders die hun volgelingen in een staat van voortdurende afhankelijkheid houden.  

Woorden zijn niet meer dan symbolen om de communicatie tussen de ene denkgeest en de andere denkgeest mogelijk te maken en ons in staat te stellen de illusoire wereld van de “verschijningsvormen” te begrijpen. Maar woorden zijn onvolmaakt en onderhevig aan interpretatie en misverstanden. Alleen communicatie tussen de ene Essentie en de andere Essentie maakt het mogelijk om samen de “Echte” wereld te ervaren.  

YAHWEH is de ‘Ik Ben Die Ik Ben’, wiens naam betekent: ‘Ik Ben Absolute Liefde en Die Absolute Liefde is Wat Ik Ben’.  

Zero (nul) is het Niets dat aan de schepping (totstandkoming) voorafgaat, waaruit een oneindigheid aan hoeveelheden, aantallen, getallen en combinaties mogelijk is en waarnaar alles terugkeert, want het deelt zichzelf met alles wat kan worden gevormd en bevat in zichzelf alles wat bestaat. Een geschikt en toepasselijk symbool voor het Grote Mysterie.  

direct op de hoogte gebracht worden
als we iets nieuws plaatsen?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief!

Abonneer je op dit blog via e-mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 360 andere abonnees

Reageren op berichten: een Disclaimer

Voor wie dit wil, voorzien we soms de mogelijkheid tot reageren op een post, of op een eerdere gedane reactie op een post. Naargelang de instellingen die de auteur van het betreffende bericht op deze pagina heeft bepaald, kan er gereageerd worden via deze pagina, via onze Facebookpagina, ons Twitterkanaal dmv de hashtag #akamassynergiepraktijk of via onze Instagramfeed. Een combinatie van de vier voorgaande opties is ook mogelijk, evenals alle opties tegelijk. 

We bieden hier een forum aan voor wie dit wil, maar we zullen elke post die niet in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze Website zonder voorafgaande waarschuwing verwijderen en de user die verantwoordelijk is verlopig of zelfs definitief bannen.

Het gebruiken van de reageermogelijkheid is bedoeld om een reactie on topic te plaatsen. Een reactie achterlaten met doeleinden zoals commerciële, politieke, discriminerende, agressieve, religieuze, sexuele of pornografische, het promoten van sectorgenoten van de eigenaar van deze website, het bewust spotten of negatief belichten van andere personen of derden, etc., …, en/of het plaatsen van illegale content, alsook het negativeren van ons werk of onze website-inhoud is verboden. Elke overtreding, hetzij in juridische zin, dan wel in strikte zin ten aanzien van onze Algemene Voorwaarden zal gemeld worden aan de bevoegde autoriteiten. 

Gebruik geen herhaalde leestekens na elkaar, typ geen woordgroepen of volledige zinnen in hoofdletters en schrijf in een taal die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. Vermijd dialect en wees altijd beleefd.

De voertaal is het Nederlands. Daarnaast worden ook alle officiële talen van de Europese Unie toegestaan. 

Wij behouden het recht om onze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen en wij kunnen steeds beslissen om elke reactiemogelijkheid te onderbreken of stop te zetten.

Door het gebruiken van enige mogelijkheid tot reageren, verklaart men zich uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord met bovenstaande voorwaarden en alle van toepassing zijnde Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden verbonden aan Akamas Synergiepraktijk.

Een reactie achterlaten

Meer berichten

WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie is een holistische geneeswijze. Holisme (Grieks: holos: volledig, geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysisch, biologisch, technisch, chemisch, economisch) niet afdoende kunnen worden verklaard door…

DAT LAATSTE STUKJE BLAUW

Heb je wel eens zo’n hele grote legpuzzel gemaakt, zo een van een paar duizend stukjes, een landschap bijvoorbeeld, met weinig landschap en heel veel lucht. Je zoekt je suf…

EEUWIGE LIEFDE

In het licht der eeuwigheid is liefde geen emotie. Liefde is anderen respecteren — anderen laten zijn wat ze willen zijn. Zelfs als dat in jouw ogen slecht is. De…

“HET WETEN”

Het is Het Weten dat Je niet kunt verklaren. Het is het maken van de koppeling met het Universum, het Collectieve.

KWETSEN

Als je kwetst of gekwetst wordt, heb je pijn. De neiging tot kwetsen is gebaseerd op het niet willen voelen van je eigen pijn. Als je je vaak gekwetst voelt,…

HET VERMIJDEN VAN BESLUITELOOSHEID

Een procent of zeventig van de mensen met wie ik op XpansiO-workshops/seminars contact heb gehad en die ik heb ondervraagd, weet niet wat ze willen. Als je niet weet wat…

IN HEMELSNAAM, WAAR BEN IK TOCH?

Wanneer je erover nadenkt, is eigenlijk niemand van ons hier echt op aarde. Want wij zijn niet identiek aan ons lichaam of onze hersenen, nee, wij zijn een Hoger Zelf…

Een reactie achterlaten

POST ID: 3241