Spring naar de inhoud

Intentie

Synopsis

Onze intentie stuurt en begeleidt het verloop van de heling die plaatsvindt zowel in onszelf als in de mensen met wie we omgaan, persoonlijk en professioneel. Intentie manifesteert zich in ons lichaam als een spanning (op-, aanspannen), in onze waarneming als doel, in onze spirit (essentie, levenskracht) als aspiratie en in onze relaties als paradigma (ontwerp, vormgeving of uitvoering). Door intentioneel (= bedoeld, beoogd, doelbewust, expres, opzettelijk) met intentie te werken, worden we de motor of het stuurprogramma van het natuurlijke proces van manifestatie. We maken gebruik van het vermogen dat altijd aanwezig is, maar niet altijd wordt uitgedragen. Dit essay zal, door middel van interactie en informatie, het proces van intentie schetsen en hoe het vermogen ervan toe te passen in de helende relatie.

Achtergrond

Mens zijn is werkelijk prachtig. En XpansiO® Kinesiologie brengt dit wonder prachtig tot uitdrukking. Telkens wanneer een reflexpunt een spier activeert of inschakelt of een verbijstering van emotionele onrust wordt ontmaskerd door een identificatie met behulp van de 5 elementen, is mijn innerlijke ervaring er een van ontzag, bewondering en eerbied.

Misschien is mijn grootste inspiratie wel wanneer ik een patiënt non-verbaal, of via vingermodi, een vraag stel en er een verandering optreedt in de spierrespons. Dit proces van “gewoon iets denken” en het op een of andere manier overbrengen naar een andere persoon boezemt me ontzag in en verbaast me telkens.

Voordat ik Toegepaste Kinesiologie (Touch For Health) leerde kennen, bestudeerde ik uitgebreid de kunsten en wetenschappen van het mens-zijn. Ik ben afgestudeerd in Kinesitherapie, Manuele Therapie, Osteopathie, Toegepaste Fysiologie, Klinische Holistische Gezondheidsvoorlichting en -Begeleiding. Ik bestudeerde verschillende gezondheidsgebieden, van fysica tot metafysica, van beweging tot veranderde bewustzijnstoestanden, en van de Oosterse en Westerse tradities. Ik leerde antwoorden te ontdekken via mijn eigen innerlijke processen: fysiek, emotioneel, mentaal en via de dynamiek van de subtiele bewegingen van mijn innerlijk wezen.

Toen ik Toegepaste Kinesiologie (o.a. via Touch For Health) ontdekte en dit vervolgens assimileerde met mijn eerdere lessen, kwam er een prachtige synergie van menselijk genezingspotentieel tevoorschijn. Gelukkig kon ik Toegepaste Kinesiologie uitgebreid combineren met mijn osteopathiepraktijk. Ik leerde door mijn successen en mislukkingen, en die van de mensen om me heen die de kinesiologiesynthese gebruikten. Ik heb “miraculeuze dingen” gezien, verhalen gehoord die mijn verbeelding te boven gaan en de grootsheid van Toegepaste Kinesiologie ervaren.

Momenteel heb ik besloten mijn energie te richten op wat mij het meest intrigeert aan Toegepaste Kinesiologie: intentie. Door onze intentie bepalen we waar we op testen; vingermodi zijn daar een perfect voorbeeld van. Wat ik heb verzameld is een synopsis van de studies over menselijke beweging, gedachte en actie, en genezing door aanraking. Ik vertrouw erop dat de lezer een grotere diepte zal ontdekken in het proces van intentie in ons, en hoe deze overdracht van energie wordt gestuurd of doorgegeven.

Het Lichaam des Levens

Mijn grootste les is dat het leven gewaardeerd moet worden, meer dan dat het begrepen moet worden. Als we volgens dit idee zouden leven, zouden we een grotere rijkdom aan ons bestaan ontdekken. We zouden ons leven en onze dynamiek ervaren en zo een sacrale relatie aangaan met de essentie van het leven. Dat is niet alleen helend voor onszelf, maar ook voor de planeet. Toegepaste Kinesiologie is uitstekend in het bevorderen van een waardering voor de dynamiek van het leven door te vertrouwen op de feedback die ons lichaam ons geeft en een grotere gevoeligheid te creëren voor onze interne ervaring.

Maar de meesten van ons verhinderen onszelf om de rijkdom van het leven werkelijk te ervaren door onze vooropgezette ideeën over hoe het zou moeten zijn, door in ons leven te accepteren wat anderen ons vertellen wat “waar” is, of door onze vertrouwdheid met het kweken van een niet bewust en veerkrachtig gewaarzijn. De mind (denk-/voelgeest) is echt een tweesnijdend zwaard. Het is ons grootste geschenk, maar het weerhoudt ons er vaak van het leven echt te waarderen. Zo kan de mind ons afhouden van echte gezondheid en vitaliteit. Wanneer we echter de denkgeest en het lichaam gebruiken en hun vermogen om te waarderen en te accentueren wat er is, laten we de creatieve kracht van het leven door ons heen werken.

Van Intentie naar In-TenShin

Onze intentie is de leidende kracht bij het waarderen van het leven, het ervaren van levendigheid en levenskracht, het benadrukken van heling en het effectief kanaliseren van de creatieve krachten die ons ter beschikking staan. Intentie, al dan niet bewust, is meer dan iets denken in ons hoofd. Intentie manifesteert zich daadwerkelijk in ons lichaam als tensie (spanning), in onze waarneming als doel, in onze essentie (i.e. spirit) als aspiratie, en in onze relaties als paradigma/vormgeving/uitvoering.

Om het innerlijk vermogen en betekenis van intentie te schetsen, heb ik de spelling gereorganiseerd of omgevormd, zodat we de sterkte ervan in één oogopslag kunnen zien. Ik heb intentie geschreven als In-TenShin. Een duidelijke woordspeling maar cruciaal om de betekenis van deze instructie samen te vatten. Er zijn eigenlijk vijf krachten die In-TenShin besturen. Dat zijn:

  1. In spanning: in samenwerking zijn met je spanning.
  2. Intentie: doelgericht handelen.
  3. Het Japanse woord Shin (hsin in het Chinees) betekent Hart/Gedachtewereld.
  4. Het gebruik van cursief staat voor actie en beweging.
  5. Het eigenlijke woord In-TenShin, uitgesproken als intentie, laat de eenheid van dit proces zien.

Om deze woordspeling en de diepere processen van In-TenShin ten volle te waarderen, moeten we in onze gedachtewereld ruimte geven voor ons lichaam. Wanneer we gedachten kunnen ervaren als acties/handelingen en gevoelens als vormen/figuren zijn we beter in staat In-TenShin te waarderen en het innerlijk vermogen hiervan te accentueren. En door deze diepgaande en eenvoudige waardering van onze innerlijke processen, zal de Aanwezigheid die Zijn is duidelijk worden in ons leven en een extra helende kracht bieden die ons zal helpen in een optimaal welzijn te leven, of onze cliënten een grotere dosis helende energie te geven.

Voor een beter begrip van het proces van intentie in en om ons heen is het standpunt van een alchemist nodig. We moeten In-TenShin opsplitsen in zijn verschillende onderdelen (zoals opgesomd), en dan door onze ontdekkingen de processen ervan beklemtonen. Nadat wij deze procedure van opsplitsen hebben voltooid, moeten wij de onderdelen weer samenvoegen en het proces van intentie in onze acties/handelingen laten ontvouwen, met meer concentratie, moedwil en innerlijk vermogen van aanwezigheid of tegenwoordigheid.

In spanning ofte in gespannen verwachting

Allereerst moeten we ervaren dat onze geest (mind) zich manifesteert in ons lichaam. We moeten ten volle beseffen (be aware) dat gedachten reacties hebben in ons lichaam. Deze reacties komen in de vorm van gevoelde zintuiglijke ervaringen. Wat volgt is het eerste van verschillende experimenten. De essentie ervan is eenvoudig: het vermogen om een verschil waar te nemen geeft de mogelijkheid om een verschil te maken. Voor het ontstaan van dit veld van mogelijkheden is een rustige ontvankelijke geestesgesteldheid aan te bevelen.

Het volgende experiment zal de spanning van In-TenShin demonstreren. Laten we de handeling van het optillen van onze vinger gebruiken als metafoor voor de intentie om iets te doen.

Til gewoon je vinger op.

Laat hem nu vallen.

Til hem weer op.

En laat hem weer vallen.

Til hem half zo veel op.

En laat hem vallen.

En half zoveel.

En laat hem vallen.

En de helft minder.

En val twee keer zo ver.

Ga zo door tot je hem nauwelijks beweegt, en toch voel je de opbouw van spanning en het loslaten ervan.

Heb je gemerkt dat alleen al het willen opsteken van je vinger gepaard gaat met een opbouw van spanning? Spanning vormt het weefsel van de ervaring. Het is niet dat je gespannen of nerveus bent, het is hoe je iets aanspant dat het verschil maakt. Het is je gebruik van spanning dat de sleutels bevat tot zowel je grootste kracht als je grootste zwakte. Spanning kan onbalans creëren, maar spanning is ook de drijvende kracht achter de subtielere energieën die vanbinnen in ons leven. Laten we doorgaan:

Gewoon hem nu willen optillen.

En laat hem vallen.

Gewoon hem willen optillen.

En laat hem vallen.

Wil de helft ervan.

En laat hem twee keer zo ver vallen.

Wil steeds minder.

En laat hem steeds dieper vallen.

Heb je gemerkt dat alleen al de gedachte aan het willen optillen genoeg was om spanning op te bouwen? Hoe rustig, lichtjes of kalm kun je denken en toch voelen? Wat voor spanning ontstaat er als we innerlijk een vraag stellen, of via een vingermodus, en dan de spierrespons controleren? Kunnen we deze spanning doelbewust opvoeren/opkrikken om een groter en efficiënter kanaal te creëren voor onze vraagstelling of heling? Dit is de essentie en het doel van dit essay.

Spanning is de essentie, de kwintessens van sterkte. Er zit sterkte in optillen. Er zit sterkte in willen. Er zit sterkte in denken. De betekenis die wij aan de spanning geven, via onze In-TenShin, is de leidende en sturende kracht van hoe die sterkte zich manifesteert. Om het even wat onze intentie is, bepaalt waar we op testen. Hoe doelbewuster onze In-TenShin is gericht, hoe groter de overdracht wordt gedeeld.

Intentie

Als we ons ervaringslichaam beschouwen als een georganiseerd veld van energieën, kunnen we de energetische correspondenties van onze gedachten en handelingen waarnemen. De bovenstaande oefening heeft aangetoond dat dit zo is in ons lichaam. We weten dat deze respons ook verder reikt dan ons eigen lichaam, want we zien hem duidelijk wanneer we een ander testen door vragen te stellen of een surrogaattest te doen. We testen spieren of controleren reflexpunten op het lichaam, en we kunnen verschillende onbalansen en correcties in of door een andere persoon vaststellen.

Wij zijn in staat de balans van het lichaam te beïnvloeden door een combinatie van aanraking en intentie, en door een uitgebreid in kaart gebrachte lichaamsdynamiek (reflexpunten, 5 elementen, meridianen, enz.). Onze intentie is ons doel voor wat we testen of corrigeren. Als het onze bedoeling is een bepaald respons te krijgen door iemand aan te raken, creëren we de krachten in ons om dat respons ook daadwerkelijk te controleren. Door dit proces van intentie beïnvloeden we ook het lichaam van de persoon waaraan we werken. In de Toegepaste Kinesiologie-synthese hebben we dit proces van intentie in ere gehouden door vingermodi te creëren, door reflexpunten in te bouwen en door veranderingen in spierrespons te testen door vragen te stellen.

Door ons bewust en veerkrachtig gewaarzijn van onze lichaamsenergiestromen kunnen we ontdekken dat er een daadwerkelijke spierrespons is op elk van de geprogrammeerde vingermodi, of op elk van de vragen die we denken. Dit geldt evenzeer voor onze onbewuste als voor onze bewuste intenties. Om te voorkomen dat zulke subtiele verschillen, bewuste en onbewuste gedachten, de helingsrelatie negatief beïnvloeden, heb ik het woord “Shin” uit het Japans opgenomen (hsin, in het Chinees).

Shin

Een centraal begrip in de Chinese geneeskunde is hsin (of shin in het Japans). Deze woorden, worden meestal vertaald als “bewustzijn”, of eigenlijk “het hart dat ook denkgeest (mind) is”, of “Hart/Denkgeest”. Deze Hart/Denkgeest organiseert en vormt zichzelf via het neuromusculair stelsel. We zouden kunnen zeggen dat de hersenen de bloem zijn van het zenuwstelsel, zoals het hart de wortel is van het spierstelsel.

Onze emoties worden vaak in verband gebracht met ons hart en ons spierstelsel. We weten dat emoties worden vastgehouden in de lichaamsweefsels, voornamelijk de spieren, maar ze beïnvloeden alle andere niveaus van ons wezen. We kunnen deze emoties ontmaskeren of ontdekken via verschillende massage- en/of bewegingstechnieken.

Volgens de Chinezen is het hart de wortel van het bewustzijn. Bewustzijn is meer dan alleen denkgeest of gedachtewereld. Bewustzijn omvat al onze energetische gewaarwordingen, subtiel en grof. Hsin is het centrum van waaruit alle menselijke inspanningen voortkomen en terugkeren. Van de drie primaire centra in ons lichaam — buik, hart en hoofd — staat het hartcentrum in directe relatie met de handen. Zelfs de motorische-zintuiglijke cortex van het menselijk brein besteedt buitengewoon veel ruimte aan de handen. Ons vermogen tot gevoeligheid en controle via het medium van de handen is ongeëvenaard in de natuur. Het is om al deze redenen dat hsin, of shin, wordt gebruikt in In-TenShin.

Al onze gevoelde ervaringen zijn geïntegreerd in ons neuromusculaire systeem. Om dit te illustreren, laten we nog een experiment doen. Als je elke gevoelstoestand invoert door te lezen, d.w.z. de uitspraken te denken, merk dan op dat de spierbalansen verschuiven en veranderen:

Stel je voor dat je gelukkig bent. Echt gelukkig.

Absoluut ongelooflijk gelukkig.

Merk op hoe elke spier in je lichaam

zich aanpast aan je stemming.

Stel je voor dat je verdrietig bent. Heel verdrietig.

Diep bedroefd.

Merk op hoe elke spier in je lichaam

zich aanpast aan je stemming.

Stel je voor dat je bang bent. Echt bang.

Doodsbang.

Merk op hoe elke spier in je lichaam

zich aanpast aan je stemming.

Stel je voor dat je vredig, rustig en kalm bent. Echt vreedzaam, sereen.

Gelukzalig, hemels, heerlijk.

Merk op hoe elke spier in je lichaam

zich aanpast aan je stemming.

Stel je je favoriete stemming voor.

Ga er echt in op.

Merk op hoe elke spier in je lichaam

zich aanpast aan je stemming.

Elke emotie en elke stemming of gemoedstoestand heeft zijn eigen neuromusculaire signatuur, aard, karakter, kenmerk. Als we onze stemming beschouwen als iets wat in onze gedachtewereld (mind) en ons lichaam (neuromusculair systeem) zit, hebben we een grotere hefboomwerking om te transformeren. Deze somatische kijk op de menselijke ervaring opent de deur naar meer energie, sterkte en transformatieve innerlijke vermogens. Laten we een ander experiment proberen:

Stel je een van je minst favoriete stemmingen of gemoedstoestanden voor.

Verplaats je bewust en veerkrachtig gewaarzijn naar de punten

van spanning, en ontspan ze.

Let op je stemming of gemoedstoestand.

Het is moeilijk om een negatieve toestand vast te houden als je het (musculair)vasthouden loslaat. Probeer deze oefening met wat positieve stemmingen en ze worden gewoon beter. De stemming van ontspannen aandacht is inderdaad krachtig. Dit heeft op zichzelf een diepgaand helend potentieel — een potentieel dat kan worden opgenomen in elke therapeutische relatie. Maar als we dit natuurlijke menselijke proces van geest/lichaam-omvorming gebruiken en het toepassen met helende aanraking, hebben we grotere helende vermogens tot onze beschikking. We kunnen onze mentale en emotionele aard (Shin) doelbewust afstemmen op onze intentie en onze beoogde respons versterken, of het nu gaat om heling of toegang tot informatie.

In-TenShin

We zijn nu beter toegerust om intentioneel te werken met In-TenShin. We hebben meer inzicht gekregen in de processen die met intentie gepaard gaan. Nu moeten we als alchemisten samenbrengen wat nooit gescheiden was.

Kortom, onze ervaring wordt somatisch uitgedrukt in gedachten, gevoelens en lichaamsspanningen. Ze worden in het weefsel van ons wezen geschreven via ons neuromusculaire systeem. Deze energetische stromen kunnen, wanneer ze in ons bewust en veerkrachtig gewaarzijn worden gebracht, worden geaccentueerd, en dus opgekrikt in sterkte en functie. Om dit te doen, moeten we een stemming van ontspannen aandacht aannemen, van volledig aanwezig zijn bij onszelf en de feedback die we intern en van degenen met wie we werken ontvangen. We moeten ook het lichaam voelen stromen, de beweging ervan toestaan en de vloeiing ervan sturen met onze intentie.

Als we onszelf beschouwen als wezens van vlees, dan hebben we alleen maar elkaars huid aangeraakt. Als we elkaar in plaats daarvan beschouwen als een veld van intelligente energie, dan bestaan er vele afbakeningen, of “schillen”, sommige verder in de ruimte en andere dieper vanbinnen. Op elke laag bevindt zich een wereld van respons. Naarmate de waarneming en controle binnen het veld van iemands persoonlijke leven groeit, wordt het steeds beter mogelijk om deze harmonische patronen aan een ander door te geven, via het medium aanraking.

Er zijn vele lagen van aanraking. We kunnen in contact komen met onze interne omgeving, via ons bewust en veerkrachtig gewaarzijn. We kunnen iemand aanraken of aangeraakt worden met mooie woorden. We kunnen iemand aanraken en aangeraakt worden via onze huid en met onze handen, en onze intentie sturen via verschillende niveaus van respons. Dit vereist dat het hart en de denkgeest samenwerken voor een gemeenschappelijk doel, of dat nu ontvankelijkheid is of het creëren van een bepaalde respons.

Aanraken is zowel een kunst als een wetenschap. Aanraking kan gebruikt worden om de energetische verwarringen in een lichaam bloot te leggen. Aanraking kan worden gebruikt om de verschillende delen van ons opnieuw te verbinden met het geheel, of om de relaties tussen die delen opnieuw te begrijpen, en de vele lagen van ons wezen opnieuw te verweven tot een meer verenigde, gezonde en gebalanceerde toestand. Verschillende doelen vereisen verschillende handelingen en manieren van waarnemen.

Toegepaste Kinesiologie heeft verschillende procedures in kaart gebracht om onszelf en anderen te helpen een gebalanceerde staat van zijn te bereiken. Of we nu een bepaald probleem of symptoom willen verhelpen, de systemen van spieren, botten of energie in balans willen brengen, de denkgeest of gedachtewereld via het lichaam iets willen laten inzien, de lichaam/geest willen openen voor de diepere energieën van ziel en spirit, of het evolutieproces van en door een individu willen vergemakkelijken, Toegepaste Kinesiologie is ideaal voor al deze inspanningen.

In Toegepaste Kinesiologie hebben we vele principes en systemen van gezondheidszorg samengebracht om verschillende mogelijke interventies samen te vatten die tot een betere gezondheid kunnen leiden. Maar wanneer we daadwerkelijk in contact en relatie staan met een ander, is het essentieel dat we open blijven staan voor de feedback die we van hun ervaringslichaam en van dat van onszelf ontvangen. De aanraker en de aangeraakte zijn verbonden als yin en yang. Men kan aanraken terwijl men al weet wat men moet doen. Men kan aanraken zonder verlangen, en door te luisteren de weg gewezen worden. Onze intentie is de leidraad voor zowel onze ontvankelijkheid als ons vermogen om heling te geven en te accentueren.

Als we bijvoorbeeld werken aan een neurolymfatisch punt op het lichaam en er wordt grote tederheid, broosheid of kwetsbaarheid ervaren, is een manier van handelen het tederder, fijngevoeliger, zachtaardiger of voorzichtiger aanraken met meer intentie. Onze In-TenShin wordt de drijvende kracht, niet het harde fysieke contact. Dit zal dezelfde helende respons opleveren, waardoor hun lichaam niet alleen antwoordt op het feitelijke fysieke contact, maar ook op de meer subtiele krachten die ook hun wezen binnendringen. Hoe zachter we aanraken en hoe meer gericht of gedirigeerd op basis van patroon en ordening, hoe dieper de effecten zijn.

Aangezien we de Hart/Denkgeest integreren, is onze intentie gelaagd met mededogen. Daarom wordt alles wat we aanraken met In-TenShin gegeven in liefde en respect voor het proces of ervaringsgebied van de ander. De uitdaging voor ons is aanwezig te blijven bij dit mededogen in onszelf en in relatie met de ander.

Relatie Als Paradigma

Hoe duidelijker het doel van onze relatie met een ander is, hoe groter de kans dat we ervaren wat we beogen. In de therapeutische relatie creëren onze duidelijke rollen en doelen de omgeving die het geven (therapeut) en ontvangen (cliënt) van helende energie voedt. Hoe duidelijker de rollen zijn, hoe meer invloed men heeft.

Natuurlijk is voor een optimale werkrelatie een balans nodig tussen functie en openheid via het medium communicatie. Nogmaals, de aanraker en de aangeraakte staan voortdurend met elkaar in verbinding, net als yin en yang. Het paradigma van een relatie bepaalt echter de richting waarin die relatie zal bloeien. Als we dus intentioneel, doelbewust, opzettelijk een omgeving creëren die een helende relatie bevordert, intrapersoonlijk, interpersoonlijk en met de feitelijke fysieke omgeving, hebben we gebruik gemaakt van de natuurlijke componenten die een succesvolle helende relatie omlijnen en verduidelijken.

Samengevat

Er valt veel te zeggen over intentie en heling. Dit essay heeft in het kort de diepte van de bestaande mogelijkheden geschetst. We hebben ruime toegang tot het helende potentieel in onszelf en bij anderen. We kunnen de helende mogelijkheden versterken met de toegevoegde componenten van ons bewust en veerkrachtig gewaarzijn en doelbewuste handelingen.

Wanneer we intentie gebruiken zoals beschreven in In-TenShin, maken we meer gebruik van de al bestaande krachten die aan het werk zijn. Door samen te werken met onze spanning, doelgericht te handelen, onze Hart/Denkgeest te gebruiken en deze handeling toe te passen in onze aanraakrelaties, hebben we de deur van de intentie geopend en het innerlijk vermogen ervan bevorderd. We maken bewust gebruik van de krachten waar de medische gemeenschap zo bang voor is, en we laten hen zien dat we ons bewust en veerkrachtig gewaarzijn van deze natuurlijke component en die in ons voordeel gebruiken.

direct op de hoogte gebracht worden
als we iets nieuws plaatsen?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief!

Abonneer je op dit blog via e-mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 360 andere abonnees

Reageren op berichten: een Disclaimer

Voor wie dit wil, voorzien we soms de mogelijkheid tot reageren op een post, of op een eerdere gedane reactie op een post. Naargelang de instellingen die de auteur van het betreffende bericht op deze pagina heeft bepaald, kan er gereageerd worden via deze pagina, via onze Facebookpagina, ons Twitterkanaal dmv de hashtag #akamassynergiepraktijk of via onze Instagramfeed. Een combinatie van de vier voorgaande opties is ook mogelijk, evenals alle opties tegelijk. 

We bieden hier een forum aan voor wie dit wil, maar we zullen elke post die niet in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze Website zonder voorafgaande waarschuwing verwijderen en de user die verantwoordelijk is verlopig of zelfs definitief bannen.

Het gebruiken van de reageermogelijkheid is bedoeld om een reactie on topic te plaatsen. Een reactie achterlaten met doeleinden zoals commerciële, politieke, discriminerende, agressieve, religieuze, sexuele of pornografische, het promoten van sectorgenoten van de eigenaar van deze website, het bewust spotten of negatief belichten van andere personen of derden, etc., …, en/of het plaatsen van illegale content, alsook het negativeren van ons werk of onze website-inhoud is verboden. Elke overtreding, hetzij in juridische zin, dan wel in strikte zin ten aanzien van onze Algemene Voorwaarden zal gemeld worden aan de bevoegde autoriteiten. 

Gebruik geen herhaalde leestekens na elkaar, typ geen woordgroepen of volledige zinnen in hoofdletters en schrijf in een taal die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. Vermijd dialect en wees altijd beleefd.

De voertaal is het Nederlands. Daarnaast worden ook alle officiële talen van de Europese Unie toegestaan. 

Wij behouden het recht om onze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen en wij kunnen steeds beslissen om elke reactiemogelijkheid te onderbreken of stop te zetten.

Door het gebruiken van enige mogelijkheid tot reageren, verklaart men zich uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord met bovenstaande voorwaarden en alle van toepassing zijnde Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden verbonden aan Akamas Synergiepraktijk.

Een reactie achterlaten

Meer berichten

WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie is een holistische geneeswijze. Holisme (Grieks: holos: volledig, geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysisch, biologisch, technisch, chemisch, economisch) niet afdoende kunnen worden verklaard door…

DAT LAATSTE STUKJE BLAUW

Heb je wel eens zo’n hele grote legpuzzel gemaakt, zo een van een paar duizend stukjes, een landschap bijvoorbeeld, met weinig landschap en heel veel lucht. Je zoekt je suf…

EEUWIGE LIEFDE

In het licht der eeuwigheid is liefde geen emotie. Liefde is anderen respecteren — anderen laten zijn wat ze willen zijn. Zelfs als dat in jouw ogen slecht is. De…

“HET WETEN”

Het is Het Weten dat Je niet kunt verklaren. Het is het maken van de koppeling met het Universum, het Collectieve.

KWETSEN

Als je kwetst of gekwetst wordt, heb je pijn. De neiging tot kwetsen is gebaseerd op het niet willen voelen van je eigen pijn. Als je je vaak gekwetst voelt,…

HET VERMIJDEN VAN BESLUITELOOSHEID

Een procent of zeventig van de mensen met wie ik op XpansiO-workshops/seminars contact heb gehad en die ik heb ondervraagd, weet niet wat ze willen. Als je niet weet wat…

IN HEMELSNAAM, WAAR BEN IK TOCH?

Wanneer je erover nadenkt, is eigenlijk niemand van ons hier echt op aarde. Want wij zijn niet identiek aan ons lichaam of onze hersenen, nee, wij zijn een Hoger Zelf…

Een reactie achterlaten

POST ID: 3197