Spring naar de inhoud

BREINPIJN

(in al zijn ontelbare en mysterieuze vormen)

“Breinpijn” dient om die pijn en kwellingen te beschrijven die we lijden “zonder duidelijke oorzaak.” Overigens, “Breinpijn” dient net zo goed om die pijn en kwellingen te beschrijven die we blijven lijden lang nadat een zeer reële oorzaak meer dan genoeg tijd heeft gehad om fysiek te genezen.

Hier in AKAMAS SYNERGIEPRAKTIJK zien we in en ontdekken we dat alle energieblokkades in het lichaam te maken hebben met energieblokkades in het brein. Het ene is er niet zonder het andere. En of de blokkade nu in het brein begon (om later in het lichaam tevoorschijn te komen) — of dat die blokkade in het lichaam begon (om later in de geblokkeerde waarneming van het brein weerspiegeld te zijn) — ieder van ons heeft het vermogen om geblokkeerde energie vrij te maken!

Dit vermogen leeft binnenin het hart van elk mens. Met het Zelf als bron, kunnen lichaam, geest en ziel wonderen verrichten tegen alle schijnbare verwachtingen in.

Zeg maar “dag met je handje” tegen “BREINPIJN”
en
“Welkom” tegen HET ZELF ALS BRON!

Wat als — gewoon wat als — pijn in het lichaam echt een signaal IS? En wat als — gewoon wat als — dat signaal ons echt iets aan het vertellen IS? En wat als de boodschap de oorzakelijke emotie identificeert die in het heden is samengesmolten uit vroegere stressoren? Wat als we pijn in het lichaam konden gebruiken om de aard van de pijn in ons brein te begrijpen?

Slechte spijsvertering? Slechte of Gebrekkige “Aangevallen, Gestoorde, Ondervraagde, Belaste, Geërgerde, Verontwaardigde, Afwijzende, Onbekwame TEGENDRUK!” De emoties die in onze maag in de knoop geraakt zijn, komen uit het Bewuste Bewustzijn. We ervaren ze in de tegenwoordige tijd/nu, op dit moment. WOEDE en AFKEER (boosheid, gebelgdheid, wrevel; haat, wrok) zijn nooit obscuur, onduidelijk of sub rosa, maar spelen op in ons maag-/darmkanaal, beklemmen/beperken onze ademhaling en verzieken de eliminatie.

Constipatie? Diarree? Zou dit misschien te maken kunnen hebben met WOEDE die opgesloten zit in AFKEER (wrok, ontstemming, verbittering) omdat je je gerechtvaardigde woede onderdrukt (en niet op de juiste manier hebt geuit)? Hoe vaak houden beroertes en hart-“aanvallen” verband met boze pogingen om de CONTROLE te behouden, de REGIE zelf in handen te houden of de CONTROLE niet te verliezen?

En wat betreft stressoren die we niet bewust willen aanpakken en daarom aan ons Onderbewuste Bewustzijn overlaten: is het mogelijk dat pijn zich manifesteert in de nek en ledematen die ons in de richting wijzen, draaien of brengen naar wat we willen — of weg van wat we niet willen?

Een stijve nek! Zou dit eventueel verband kunnen houden met een van de onderverdelingen van VIJANDIGHEID (zich opgesloten, gepest, gejend, beetgenomen, gefrustreerd, teleurgesteld, misgund, misdeeld, beschimpt, wraakzuchtig, rancuneus, terugtrekkend, ingehouden voelen), of geblokkeerd ENTHOUSIASME? Een verrekte spier in je bovenarm of dij? Hoe staat dat in verband met het gevoel “zich opgesloten, gefrustreerd, teleurgesteld, misdeeld, misgund, zich terugtrekkend of zich ingehouden voelen” te zijn in één van je levenssituaties? Bekijk, onderzoek, trek het na met de in de Akamas Workshops/Seminars aangeleerde “XpansiO Precisie Spiertesten”; zo kun je te weten komen en beschrijven hoe en waarom de pijn opkwam.

Houdt een “zwakke of pijnlijke knie” je tegen om te spelen en te sporten? Kan ANGST om te verliezen (of om niet te winnen) een factor zijn? Stoot je herhaaldelijk per ongeluk je elleboog? Kunnen zulke “kleine ongelukjes” dienen als herinnering (geheugensteuntjes!) om je kwetsbaarheid niet “over het hoofd te zien” — of dat je zou kunnen “overwegen” meer “liefhebbend” te zijn voor je-Zelf?

“Geschaafde schenen”, de pijnlijke krampen of spasmen van “vastzittende spieren”, een brandwond op je onderarm, een snee in hetzelfde gebied: zouden zulke kleine trauma’s kunnen wijzen op een gebrek aan GELIJKHEID of op de sluimerende aanwezigheid van Onbewust VERDRIET EN SCHULDGEVOEL?

Een verstuikte pols: “immobiliseert” die je? Dient verstuiking om je “los of af te koppelen” van wat je wilt? Zou je jezelf liever wat meer op de “tedere” of “zachte” manier behandelen?

Artritis in handen en voeten? Wat wil je niet loslaten — Een pijn veroorzakend gevoel van AFGESCHEIDENHEID van het Zelf? Wat weiger je om NAAR iets TOE te gaan?

Hoewel deze symbolische kijk de geaccepteerde medische theorie volledig in het honderd stuurt, geeft zij ons zeker een dramatisch inzicht in de mentale toestanden die helpen een pijn te laten voortduren. Ons onderzoek wijst uit dat “breinpijn” meer te maken heeft met fysieke pijn dan met iets anders dan een daadwerkelijk wondtrauma. We hebben te veel “wonderen” gezien van pijnvermindering — zelfs chronische pijn — na één of twee emotionele stress-defusies om te twijfelen aan de waarheid van “breinpijn”.

direct op de hoogte gebracht worden
als we iets nieuws plaatsen?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief!

Abonneer je op dit blog via e-mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 360 andere abonnees

Reageren op berichten: een Disclaimer

Voor wie dit wil, voorzien we soms de mogelijkheid tot reageren op een post, of op een eerdere gedane reactie op een post. Naargelang de instellingen die de auteur van het betreffende bericht op deze pagina heeft bepaald, kan er gereageerd worden via deze pagina, via onze Facebookpagina, ons Twitterkanaal dmv de hashtag #akamassynergiepraktijk of via onze Instagramfeed. Een combinatie van de vier voorgaande opties is ook mogelijk, evenals alle opties tegelijk. 

We bieden hier een forum aan voor wie dit wil, maar we zullen elke post die niet in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze Website zonder voorafgaande waarschuwing verwijderen en de user die verantwoordelijk is verlopig of zelfs definitief bannen.

Het gebruiken van de reageermogelijkheid is bedoeld om een reactie on topic te plaatsen. Een reactie achterlaten met doeleinden zoals commerciële, politieke, discriminerende, agressieve, religieuze, sexuele of pornografische, het promoten van sectorgenoten van de eigenaar van deze website, het bewust spotten of negatief belichten van andere personen of derden, etc., …, en/of het plaatsen van illegale content, alsook het negativeren van ons werk of onze website-inhoud is verboden. Elke overtreding, hetzij in juridische zin, dan wel in strikte zin ten aanzien van onze Algemene Voorwaarden zal gemeld worden aan de bevoegde autoriteiten. 

Gebruik geen herhaalde leestekens na elkaar, typ geen woordgroepen of volledige zinnen in hoofdletters en schrijf in een taal die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. Vermijd dialect en wees altijd beleefd.

De voertaal is het Nederlands. Daarnaast worden ook alle officiële talen van de Europese Unie toegestaan. 

Wij behouden het recht om onze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen en wij kunnen steeds beslissen om elke reactiemogelijkheid te onderbreken of stop te zetten.

Door het gebruiken van enige mogelijkheid tot reageren, verklaart men zich uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord met bovenstaande voorwaarden en alle van toepassing zijnde Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden verbonden aan Akamas Synergiepraktijk.

Een reactie achterlaten

Meer berichten

WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie is een holistische geneeswijze. Holisme (Grieks: holos: volledig, geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysisch, biologisch, technisch, chemisch, economisch) niet afdoende kunnen worden verklaard door…

DAT LAATSTE STUKJE BLAUW

Heb je wel eens zo’n hele grote legpuzzel gemaakt, zo een van een paar duizend stukjes, een landschap bijvoorbeeld, met weinig landschap en heel veel lucht. Je zoekt je suf…

EEUWIGE LIEFDE

In het licht der eeuwigheid is liefde geen emotie. Liefde is anderen respecteren — anderen laten zijn wat ze willen zijn. Zelfs als dat in jouw ogen slecht is. De…

“HET WETEN”

Het is Het Weten dat Je niet kunt verklaren. Het is het maken van de koppeling met het Universum, het Collectieve.

KWETSEN

Als je kwetst of gekwetst wordt, heb je pijn. De neiging tot kwetsen is gebaseerd op het niet willen voelen van je eigen pijn. Als je je vaak gekwetst voelt,…

HET VERMIJDEN VAN BESLUITELOOSHEID

Een procent of zeventig van de mensen met wie ik op XpansiO-workshops/seminars contact heb gehad en die ik heb ondervraagd, weet niet wat ze willen. Als je niet weet wat…

IN HEMELSNAAM, WAAR BEN IK TOCH?

Wanneer je erover nadenkt, is eigenlijk niemand van ons hier echt op aarde. Want wij zijn niet identiek aan ons lichaam of onze hersenen, nee, wij zijn een Hoger Zelf…

Een reactie achterlaten

POST ID: 3917